...
1396/2/17 يكشنبه
نظرسنجی مجوزهای کسب و کار
دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار، به منظور آگاهی از مشکلات صدور و تمدید مجوزهای کسب وکار و تلاش به رفع مشکلات، اقدام به جمع آوری نظرات فعالین اقتصادی و صاحبنظران محترم می‌نماید.
فعال اقتصادی / صاحب نظر گرامی
 
"هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به استناد ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وظیفه شفاف سازی و ساده سازی فرآیندها، شرایط، مدارک، سقف زمانی و مراحل صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار را بر عهده دارد. لازم به ذکر است مجوز کسب و کار عبارت از هر نوع اجازه کتبی اعم از پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود.
به باور دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی، بیشترین اشراف را نسبت به هر نهاد دیگری در خصوص مشکلات خود دارند. نظرات این افراد در خصوص پایش محیط کسب و کار به این دفتر کمک می‌کند تا یک استراتژی جامع برای تحقق بهبود محیط کسب و کار شامل مؤلفه‌هایی مانند توسعه بخش خصوصی، رفع تبعیض ها، کاهش فساد و افزایش شفافیت را پیش ببرد.
فرم نظرسنجی پیوست به منظور آگاهی از مشکلات و نظرات فعالین اقتصادی در حوزه صدور و تمدید مجوزهای کسب وکار و تلاش به رفع مشکلات با استفاده از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تهیه شده است. لذا خواهشمند است نسبت به انعکاس نظرات خود در مورد هر نوع از مجوزهای کسب و کار که تا کنون با آن مواجه شده‌اید، اقدام نمایید و در نهایت فرمهای تکمیل شده را از طریق پست الکترونیکی به نشانی bei@mefa.gov.ir یا bei@mefa.ir به دبیرخانه هیأت مذکور ارسال فرمایید (امکان ارسال فیزیکی فرم‌های تکمیل شده به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)، بعد از میدان احتشامیه، پلاک 31، کد پستی 1944841441 نیز وجود دارد). پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی سپاس‌‌گزاری می‌گردد.
 
فايل هاي مربوطه :
Questionarre -Lisence.docx32.076 KB

 
امتیاز دهی