...
1396/2/19 سه‌شنبه
اصلاح فرایندهای صدور مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست با تعیین سقف زمانی صدور مجوزها
یکی از مشکلاتی که فعالین اقتصادی با آن مواجه هستند فرایند پیچیده و زمان‌بر بودن صدور مجوزها اعم از تائیدیه، گواهی، جواز، پاسخ به استعلام و مواردی از این قبیل می باشد. گام اول و موثرترین شیوه در اصلاح بروکراسی اداری و طولانی بودن زمان پاسخگویی سازمان ها به فعالان اقتصادی مشخص نمودن سقف زمان پاسخگویی مراجع اداری می باشد که به واسطه آن می توان بر فرایند صدور مجوزها و زمان انتظار کسب و کارها برای دریافت مجوز نظارت نمود و در صورت تخلف به مراجع ذی صلاح شکایت کرد.
بر این اساس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید) متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و اتاق های بخش خصوصی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار تشکیل شد و یکی از وظایف آن شناسایی و تعیین سقف زمانی صدور مجوزهای دستگاه های اجرایی می باشد که تخطی از آن قابل پیگری توسط دستگاه های نظارتی و مراجع ذی صلاح می باشد. در جلسه چهاردهم هیات مقررات زدایی مورخ 1396/02/18 تعداد 64 مجوز سازمان محیط زیست بررسی و سقف زمانی کلیه مجوزها مصوب شد و با توجه به اینکه برخی مجوزها و پاسخ به استعلامات این سازمان پیش نیاز راه اندازی کسب و کار می باشد می تواند بهبود موثری در فضای کسب و کار کشور ایجاد نماید. بطور مثال پاسخ به استعلام استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی یکی از مجوزهای کاربردی کشور و پیش نیاز اصلی راه اندازی واحدهای اقتصادی می باشد که سقف زمانی آن 30روز مصوب شد که با تصویب الکترونیکی شدن آن امکان کاهش زمان صدور آن در آینده نیز فراهم شده است.

 
امتیاز دهی